NORSK ASFALTFORENING (Mel: O, Champs-Élysées)


Norsk Asfaltforening
Norsk Asfaltforening
den kom til i -75
for å støtte opp om dem
som arbeider med asfalt
og er asfaltens venn

De fremmer sosial kontakt
og har en formålsparagraf
som går ut på å fremme bruken av asfalt
på kryss og tvers i Norges land
asfaltér hvor dét går an
for asfalten er målet
og veien er lang

Norsk Asfaltforening
Norsk Asfaltforening
350 medlemmer
fra offentlige sektorer
og noen fra private
na-na-na-na-na-na

Møteplassen nummer én
for Asfaltforeningen
det er Asfaltdagen
i januar
her holdes gjerne foredrag
om asfaltfolk og asfaltfag
og fammøte det pleier
å være svært godt

Norsk Asfaltforening
Norsk Asfaltforening
de har nettopp utgitt et
veldig viktig dokument
«Visjoner for det norske
Asfaltmiljø»

Norsk Asfaltforening
Norsk Asfaltforening
hvis du er en asfaltvenn
og vil støtte opp om dem
kan du bare ringe
og bli medlem