SYNGESANGEN (Mel.: "Jeg er havren")

Jeg er asfalt, jeg er ikke dum
mere enn en vanlig kloakk-kum
merlig kan det synes likevel
dig som vi må synge nå i kveld.


MEITEMARKSANGEN (Mel.: "Serru, serru")

for asfalten gjør naturlig
vis all biltrafikken mulig
ens blir det litt støv med hjul i
mpregnert med hver Satans pigg
ment virvles opp sånn at lufta blir grå
tkvalt sitter en stakkar uten no på
skudd trengs ikke, du kan gå eller stå
la rekker til siste gig

olo er asfaltert med mere pene
trert av en ren rene
ssanse for deg åsså meg
temark stikker opp hele huet sitt
roengen flår i midt
rabatten og kjører sin vei, tho hei!