Som hjorten skriker over bekken etter vann, slik tørster min sjel etter lys.

Herregud, send Den Hellige Ånd ned, og bak dette brødet om til min kropp, og tapp vinen om til mitt blod.
Jesus holder offergavene: brød og vin, opp mot himmelen og sier:
Abba, og dagen er kommet, amen, og det skal bli lys, for når timen er kommet skal hjertet mitt fylles av ild, for du har tent flammen i mitt venstre øye, og du har tent bål i mitt høyre, og i mitt blikks brann skal legemet steke og stråle som verdens lys, og i kjærlighet skinner det, inn fra venstre, eller fra høyre, og i sannhet sier jeg eder: at det som ligner på brød, ikke er brød, og det som ligner på vin er noe helt annet.

For jeg sto midt i verden, som et menneske av kjøtt og blod - og alle var fulle, og alle var tørste etter å bli fullere enn de allerede var. Men ingen av dem tørstet etter tomheten, og derfor ble jeg så tom og trist.


Den Hellige Ånd stiger ned og gjør brødet til kropp og vinen til ekte blod.

Jesus tar et brød, velsigner det og bryter det og gir dem det og sier: Bare spis! Det er min kropp dere spiser!
Og Jesus tar kalken, velsigner og takker og bukker og gir dem og sier: Drikk nå! Dette er mitt blod, aktens blod, og det renner som den reneste overflod, for alle som ikke har sitt på det tørre.