Måtte den som finner verden
glemme hvor han fant den.