DANSE- OG TEATERSENTRUMS SCENEKUNSTPRIS

Institusjonsteatrenes Heddapriser er langt fra de eneste som deles ut på Heddadagen. Den ikke-institusjonelle scenekunstens organisasjon, Danse- og Teatersentrum, deler også ut sin årlige pris. Den gikk denne gangen til Bakgruppen for FunnySorryJesus!

Danse- og teatersentrums Scenekunstpris gis årlig til en produksjon som preges av kunstenrisk mot. Hos årets gruppe handler motet om ”ikke å stikke av” fra kunsten sin, men om stadig å re-aktualisere sin grunnleggende glede ved å opptre. Slik skaper de begeistring hos sitt publikum, og blir en naturlig spydspiss i norsk scenekunst. Ved hjelp av enkle virkemidler klarer gruppen gang på gang å gi støtet til komplekse meningsdannelser, stadig fornyer de seg, og stadig griper de tak i det aktuelle. Det er få kunstnere her i landet – om i det hele tatt noen – som slik som denne gruppen behersker det vi vil kalle ”teatrets nullpunkt”.
Gruppen får Danse- og Teatersentrumspris for en forestilling der publikum og aktørene ”byttet plass”, noe så sjeldent som en ”vindusforestilling”. Den ble spilt i Oslo, næmere bestemt i Dælenengt. i august 2003.Prisen går til Baktruppen for sin FunnySorryJesus!

04.09.04