STAMSUND-UNDERSØKELSEN 2003

I N V I T A S J O N

Alle innbyggere i Stamsund over 16 år inviteres herved til å delta i en unik meningsmåling.

Undersøkelsen ønsker å samle et bredt spekter av meninger og betrakninger, og gi deg anledning til å sette fokus på det du mener er viktig. Samtlige meninger, erfaringer eller forventninger vil være avgjørende i arbeidet med å skape et miniatyrbilde av Stamsunds identitet. Dette «bildet» vil være et betydningsfullt dokument på en tid, et sted og en tilstand, og det er opp til deg hvordan det skal se ut!

Det stilles ingen spesielle krav til deltakerne. Dette er ingen kunnskapstest, og krever ingen forberedelse.

Opplysningene du gir vil bli behandlet anonymt, dvs. at vi ikke vil foreta noen koblinger mellom navn og svarene du gir.

Undersøkelsen vil foregå i tidsrommet fredag 30.05. til søndag 01.06. Du vil få nærmere beskjed om møtetid og -sted etter påmeldingen. Husk å oppgi telefonnummer.

Meningsmålingen skjer i regi av den tverrkunstneriske stiftelsen Baktruppen og Norsk Bakgrunn, på oppdrag av Kunst i Nordland og Stamsund kommune.

Det «bildet» som dannes av Stamsundværingers meninger er en del av Baktruppens bidrag til Kunst i Nordland og vil bli presentert og overrukket Stamsunds befolkning i løpet av 2004.

Alle som deltar i undersøkelsen vil være med i trekningen av en Syden-tur for to personer.  


© 2003 NORSK BAKGRUNN
BAKTRUPPEN