TURISTEN REVNER LOFOT-POSTEN 10. SEPTEMBER 2004

Skulpturen Turisten står i fare for å ende opp som et fange ved i fjæra! Skal Turisten stå for en høststorm, trengs kraftige forsterkninger i det oppsprukne treverket.

PLUGGES
Fylkeskommunen plukker opp regninga, men kulturleder Marit Pedersen Omland må finne fagfolk som er kapable til å gjøre jobben.
-Den sprekker, og det er vurdert å sette inn masse treplugger for å holde den sammen, forteller Pedersen Omland.
I sommer tok hun selv malerkosten fatt, og smurte inn skulpturen med en fet og god treolje, beregnet for båter. Årsaken til at Turisten er så skrøpelig, er i følge Omland at den ble laget for å senkes i havet, men så ønsket folk i Stamsund å beholde den.

GRUNNEIER-JA
Når Turister er behørlig forsterket, vil Omland, den fylkeskommunale kunst-kuratoren og Baktruppen vurdere om skulpturen skal flyttes oppå den haugen der den egentlig skulle stå.
Forsøket på å få den dit strandet som kjent pga manglende løfteutstyr, og Turisten fikk sågar brist i en fot under kjøreturen med gaffeltruck. Det har i tillegg til det flyttetekniske, også vært uklart om tillatelsen til å plassere skulpturen oppå haugen, men disse bekymringene er grunnløse:
-Vi vil stille oss positive til en forespørsel om å få ha Turisten på haugen, sier administrerende direktør Claus Schive i JM Johansen, som eier den lille haugen foran hotellet.

Lokalavisen stiller seg for øvrig spørrende til at det skal være et teknisk problem å få skulpturen dit den egentlig skulle stå!MÅ FÅ SE LOFOTEN LOFOT-POSTEN 10. SEPTEMBER 2004

Fotograf Kjell Stenhaug i Stamsund håper å få tillatelse til å sette turisten på en lastebil, og ta den på sightseeing i Lofoten.
-Jeg ønsker å fotografere Turisten ulike steder i Lofoten, og at bildene skal munne ut i en utstilling. Han må jo få se seg om, sier Stenhaug, som sto bak utstillingen 8340 Stamart.
-Ikke aktuelt, sier kultiurleder Marit Pedersen Omland. Hun mener Turisten ikke er vil tåle transporten, og at skulpturen kun fungerer kunstnerisk i Stamsund.