NY SKULPTUR I STAMSUND?


Kunstneriske Forstyrrelser / Kunst i Nordland presenterer Baktruppen (N) og Stamsundundersøkelsen i samarbeid med Vestvågøy kommune, Teater NOR, Figurteateret i Nordland  og Stamsund Internasjonale Teaterfestival.

LOKALMILJØET BESTEMMER OM SKULPTUREN SKAL REISES ELLER KASTES PÅ HAVET.

MØT OPP PÅ HURTIGRUTEKAIA I STAMSUND FREDAG 4. JUNI MELLOM 16.00 og 20.00, OG LA DIN STEMME VÆRE MED PÅ Å AVGJØRE KUNSTENS SKJEBNE.

Under årets teaterfestival i Stamsund vil den anerkjente performancegruppen BAKTRUPPEN presentere resultatene fra Stamsundundersøkelsen som gruppen gjennomførte i fjor.

Da Baktruppen besøkte Stamsund på nyåret 2003, kom de rett fra Uganda. På bakgrunn av denne avstanden kan man slå fast at Stamsund er akkurat like fjernt som Afrika. Senere på året vendte Baktruppen derfor tilbake til Stamsund som opinionsbyrået Norsk Bakgrunn, og inviterte innbyggerne til å delta i en meningsmåling om stedet og tilstanden der. Målet var, i tillegg til å bli bedre kjent med forholdene, å diskutere rollen som kunstformidlere i fremmede kulturer - hva ønsker egentlig de innfødte? Det er et kunstnerisk tabu å gi folket det de vil ha.

Befolkningen i Stamsund vil ha kino. Det kan ikke Baktruppen gi dem.

Hva Baktruppen vil gi Stamsund, kan man imidlertid se på Hurtigrute-kaia, (NB!! NYTT STED!) fredag 4. juni. Alle som møter opp mellom kl. 16:00 og 20:00, kan stemme over hvorvidt de ønsker Baktruppens kunstverk eller ei. Flertallet avgjør om kunsten skal bli stående eller senkes i havet der og da.

Gå ikke glipp av denne enestående muligheten til å bestemme over nærmiljøet ditt!
Stamsundundersøkelsen finnes i sin helhet på nettsiden www.norskbakgrunn.org

Baktruppen er et tverrkunstnerisk prosjekt som produserer arbeid i og for ulike rom og sammenhenger. De forholder seg alltid aktivt til den gitte situasjonens spesifikke kvaliteter. Dette fører arbeidet inn i stadig nye uttrykksformer. Baktruppen har gjestet over 20 land. Baktruppen består av Erik Balke, Øyvind Berg, Ingvild Holm, Trine Falch, Jørgen Knudsen, Per Henrik Svalastog, Bo Krister Wallström og Worm Winther.
Se gjerne www.baktruppen.org

Kunstneriske Forstyrrelser spleiser internasjonale kunstnere og lokale aktører i Nordland fylke. Rundt 20 kommuner har engasjert seg og vil være arena for kunstprosjekter som er skapt i tett dialog med de enkelte lokalsamfunn. Målet er å problematisere den lokale konteksten, kunstens kommuniserende evne og funksjon i dagens virkelighet, og på et kunstfaglig nivå å diskutere "site specific" som genre og strategi.  Prosjektet er initiert av Kunst i Nordland / Nordland fylkeskommune, kulturetaten og støttes av Norsk Kulturråd.
Info:   www.kunstinordland.no
Camilla Eeg 92 66 92 01 / Brynhild Bye 75 65 05 17