SPØRRESKJEMA

STAMSUNDUNDERSØKELSEN 2004

KRYSS AV:

Hva skal skulpturen hete?

..... SØRINGEN
..... JÆVLA SØRING
..... STAMSUNDVÆRINGEN
..... JÆVLA STAMSUNDVÆRING
..... IMPERIALISTEN
..... TURISTEN
..... GOD DAG, MANN! - ØKSESKAFT!
..... RØKKE-STOKKEN
..... GUBBEN

Hva skal skje med skulpturen?

..... DEN SKAL STÅ PÅ LAND (UTENFOR HOTELLET)
..... DEN SKAL KASTES PÅ HAVET I ROKKVIKA.

Bor du i Stamsund?

..... JA
..... NEI

Bor du i Lofoten?

..... JA
..... NEI